Blog ImageGrängesberg 2007 | Foto: Kristofer

Vi är en grupp om tre personer som utgör inspektionsverket.se. Vårt främsta intresse är att utforska, fotografera och dokumentera det övergivna och sedan länge bortglömda.
Mycket av det vi gör angränsar till subkulturen urban exploration, men vår fasta utgångspunkt för detta projekt är att dokumentera historian kring den plats vi besöker och platsens känsla idag.
Vår geografiska utgångspunkt är centrala Dalarna som har en lång historia av gruvdrift och som därmed speglar utbudet av de övergivna platser vi besöker.
Vi kommer löpande att dela med oss av både gammalt och nytt material. Det blir flera ”gamla klassiker” men även några mindre exponerade platser.

Vill ni kontakta oss så når ni oss på: info@inspektionsverket.se

Här har ni oss:
Blog Image Kristofer | Foto: Johan

Blog Image Klingen | Foto: Kristofer

Blog ImageJohan | Foto: Kristofer