Blog Image

blogg.inspektionsverket.se

Ställbergsgruvan

Gruvindustri Posted on tis, april 15, 2008 20:58:38

Järnmalmsgruvan i Ställberg anlades år 1867. För regin stod Ställbergsbolaget som under 1930- talet blev ägare till både Idkerbergets gruvor och gruvan i Stripa i nuvarande Lindesbergs kommun. Företaget var på sin tid Sveriges näst största malmexportör. Gruvdriften i Ställberg lades ner så sent som 1977.

Den märkliga men vackra gruvlave som uppfördes i Ställberg i början av 1920- talet står än idag kvar på platsen. Under den vilar det omtalade Klingspors schakt som vid nedläggningen nådde ett hissnande djup på 1000 meter. Ställbergsgruvan var länge Sveriges djupaste järnmalmsgruva. Kvar finns också anrikningsverket och de intilliggande gruvorna, Haggruvan samt Polhemsgruvan. Båda är sammanbrutna med Klingspors schakt.

Blog ImageManligt. | foto: KristoferBlog ImageLite närmare för den som är intresserad. | foto: Johan

Blog ImageTripp trapp trull.. | foto: Kristofer

Blog Image..och vi hamnar vid anrikningsverket. | foto: Johan

Blog ImageIdag en verkstad, igår? | foto: Kristofer

Blog ImageInteriör från maskinhuset. | foto: Kristofer

Blog ImageHeaven or hell? | foto: Kristofer

Blog ImageRing en vän? | foto: Johan

Blog ImageHissreglage. | foto: Kristofer

Blog ImageJohan har uppsikt. | foto: Kristofer

Blog ImageAvslutningsvis en bild på Polhemsgruvan. | foto: KristoferLustigkullagruvan

Gruvindustri Posted on tis, april 15, 2008 20:32:38

Lustigkullagruvan på Svartberget tillhör det som förr var Väster Silvbergs gruvfält, numera kallas området Stollberg och omfattar ett trettiotal gruvor. I området bröts silverhaltig malm redan i slutet av 1100- talet, vilket gör det till landets äldsta silverfyndighet.

Även om silverfyndigheten var liten så var det ändå den som först lockade Kronan att göra investeringar i gruvdriften. Däremot fann man också koppar, zink och järnmalm i marken och det var järnmalmen som i mitten av 1700- talet kom att försörja bygden.

På Svartberget står idag en metallave av enkel konstruktion, och under den vilar ett igenmurat schakt. Intill laven finns också ett maskinhus. Det är vad som kvarstår sedan Lustigkullagruvan senast var i bruk mellan år 1972 och 1982 då den drevs som undersökningsgruva.

Blog ImageLustigkullagruvan är skitful.. | foto: Johan

Blog Image.. men utsikten är slående vacker. | foto: Kristofer

Blog ImageEfter lite krypande var vi inne. | foto: Kristofer

Blog ImageEn enkel stålkonstruktion omger hisschaktet. | foto: Kristofer

Blog ImageDet igenmurade schaktet sett innifrån. | foto: Kristofer

Blog ImageEnkelriktat? | foto: KristoferGrängesberg del 1

Gruvindustri Posted on lör, januari 12, 2008 20:31:07

Kort historik
Redan år 1366 talades det om malm från ”Grenge”, men om det bedrevs gruvverksamhet i området redan innan är oklart. Till en början bröts malmen endast i kortare perioder och oftast under sommaren. Kronan tog malmen som skatt av de som brukade jorden i området.

Den forsforrika malmen var lättbruten men svårbearbetad, vilket resulterade i låga priser och medförde att det i området bitvis rådde brytförbud under stora delar av 1600- och 1700- talen. I slutet av 1800- talet infördes ”Thomasprocessen” som innebar att malmen äntligen blev lätthanterlig. Priserna steg och vid sekelskiftet var Grängesbergsbolaget Sveriges mest lönsamma företag.

Gruvdriften var länge en av landets viktigaste inkomstkällor, men i början av 1950- talet blev konkurrensen från gruvor i utlandet kännbar, och i slutet av 1960- talet var den ett faktum. Malmpriserna föll och Sverige upplevde en kris. Många av bergslagens gruvor tvingades stänga då verksamheten inte längre var lönsam. Gruvan i Grängesberg var en av de få som kvarstod, men även den gick mot sitt slut. Den 28 december 1989 skakades berggrunden av en dynamitladdning för sista gången. I januari året därpå lämnade den sista lasten malm Grängesberg. En epok hade gått i graven.

De följande åren kom ortens folkmängd att fortsätta sjunka tillsammans med antalet arbetstillfällen. Grängesberg har idag omkring 3500 invånare, och är en ort på tillbakagång. Även om det har gått utför, så finns ljusglimtar som är värda att nämna, så som Spendrups bryggeri och Filmberget.

Blog Image Centralschaktets lave. | Foto: Kristofer

Blog ImageGruvkontoret i sin strama kostym. | Foto: Kristofer

Blog ImageEntré till gruvområdet. | Foto: Kristofer

Blog Image Ingen aning, men fint var det. | Foto: Klingen

Blog Image Exportfältet, idag ekande tomt. | Foto: Kristofer

Blog ImageDet gamla maskinhuset som enligt planerna skall bli ett svenskt Louvren. | Foto: Klingen

Blog Image Majestätisk entré. | Foto: Klingen

Blog Image..men vi vill så gärna. | Foto: Klingen

Blog ImageBråda tider för glasmästare Sven. | Foto: Klingen

Det gamla Grängesberg
Då gruvan ständigt växte tvingades man flera gånger att flytta enskilda byggnader, men ibland även delar av orten. Under 1970- talet genomförde man en flytt av stadens centrum 500 meter österut.
Platsen för det gamla Grängesberg är idag ett ruinernas stad, väl skymda i snår och skog. Rasrisk råder och området är inhägnat. Kvar finns bland annat runinerna efter den jättelika trefasstationen och den gamla gruvstugan.

Blog ImageSveriges första trefasanläggning, uppförd 1893. | Foto: Kristofer

Blog ImageIdag bara en ruin men lika ståtlig nu som då. | Foto: Klingen

Blog Image Vacker interiör. Beträdes på egen risk. | Foto: Kristofer

Blog ImageHär var det trasigt.. taket alltså. | Foto: Kristofer

Blog ImageVackert, hade det varit idag hade det endast varit en betongklump. | Foto: Kristofer

Blog Image Bråda dagar för elektrikern Sven. | Foto: Klingen

Blog Image Luftig lägenhet i flera etage. | Foto: Kristofer

Blog Image Himmelssäng i ordets rätta bemärkelse.| Foto: Kristofer

Blog Image Ett rum med sjöutsikt. | Foto: Kristofer

Blog ImagePå ruinens brant. | Foto: Kristofer

Blog Image Karl-Johans gruvstuga. | Foto: Johan

Blog Image Grått tegel, senaste mode i ruinernas stad. | Foto: Kristofer

Blog Image Sedan länge lämnat åt sitt öde…| Foto: Kristofer