Blog Image

blogg.inspektionsverket.se

Grängesberg del 3

Bergrum Posted on sön, januari 20, 2008 22:27:21

Förutom gruvan och de övergivna bostäderna passade vi även på att besöka flera andra intressanta platser i Grängesberg.

Gaslagret
I Gudmundberget i Grängesberg anlades åren 1988 – 1989 en testanläggning för lagring av naturgas. Anläggningen har formen av ett kloliknande tunnelsystem som slutar i tre olika så kallade testrum. Tester utfördes fram till och med år 1993.

Blog ImageEntré till gaslagret. | Foto: Kristofer

Blog ImageFörsta förgreningen varav den ena tunneln är vattenfylld. | Foto: Kristofer

Blog ImageDen övre tunneln. | Foto: Kristofer

Blog ImageVy över testrum två och tre. | Foto: Kristofer

Omformarstationen
Söder om Grängesberg, finns i berget en omformarstation som sedan långt tillbaka är tagen ur drift. Omformarstationen har stått öppen tills nyligen men är numera igenbommad och skall enligt uppgift vara till salu.

Blog ImageFörsta porten till omformaren. | Foto: Kristofer

Blog ImageAndra porten. | Foto: Kristofer

Blog ImageMed lite fanatasi, är det Gonzo från Mupparna? | Foto: Kristofer

Blog ImageEtt av ventilationsschakten. | Foto: Kristofer

Blog ImageStegen ner till underjorden. | Foto: Klingen

Blog ImageHit men inte längre… | Foto: Klingen

Dynamiten
År 1890 uppfördes en dynamitfabrik i Grängesberg. Under de år som farbriken var i bruk så skedde flera dramatiska händelser, bland annat en större olycka år 1955 då 500 kg nitroglycering exploderade och två personer omkom. Fabriken lades slutligen ner år 1976. Idag återstår endast delar av grunden och det skyddsrum vi besökte. På platsen finns även en paintball- och motorbana.

Blog ImageEn trappa ner… | Foto: Kristofer

Blog ImageNere i skyddsrummet. | Foto: Kristofer

Blog ImageOm det står pall idag känns inte säkert. | Foto: Klingen

Blog ImageEn del är fortfarande intakt, klart för start? | Foto: Klingen

Blog ImageTestad, ur funktion. | Foto: Kristofer

Blog ImageLedningsrummet? | Foto: Kristofer

Blog ImageRummet intill ledningsrummet, rapportrum? | Foto: Klingen

Blog ImageHär var det inte fullproppat. | Foto: Klingen

Blog ImageLaddat för batteridrift. | Foto: Kristofer

Blog ImageGasfilter. | Foto: Kristofer

Blog ImageTill sist ett reglage. | Foto: Kristofer

Järnvägsmuseet
Ytterligare en ljuspunkt för Grängesberg idag är järnvägsmuseet. Där kan man beskåda flera av Grängesbergsbolagets gamla lok och vagnar.

Blog ImageEtt av Grängesbergsbolagets gamla lok. | Foto: Kristofer

Blog ImageGamla vagnar helt enkelt.. | Foto: Kristofer

Blog Image..av ädelt trä. | Foto: Kristofer

Blog ImageExperimentvagn för malmtransport. | Foto: KristoferGrängesberg del 2

Bostäder Posted on sön, januari 20, 2008 20:57:34

När gruvverksamheten i Grängesberg lades ner så blev det ett hårt slag för den en gång blomstrande industriorten. Inte bara gruvan där under stod nu tom utan också de mängder av byggnader och lokaler som använts för verksamheten ovan jord. Lägenheter, enskilda bostadshus men även hela bostadsområden tömdes snabbt då bristen på arbetstillfällen tvingade många att flytta.

Källfallet
Under slutet av 1800- talet befann sig Grängesbergs gruva i sin kanske största utvecklingsperiod någonsin. Då nya arbetare strömmade till orten krävdes också nya bostäder.

Bostadsområdet Källfallet grundades år 1896. Sammanlagt består området av 22 hus vilka rymmer fyra lägenheter vardera. I husen bodde gruvarbetare och deras familjer under flera decennier. Den sista hyresgästen flyttade så sent som år 2001 och sedan dess står området öde. Eftersom en upprustning av Källfallet skulle bli för dyr så talas det om en eventuell rivning av området. Vilket det blir är idag oklart.

Blog ImageKällfallshusen, prydligt på rad. | Foto: Kristofer

Blog ImageSamtliga fönster och dörrar är igenspikade. | Foto: Klingen

Blog ImageSpöklikt om natten. | Foto: Kristofer

Blog ImageFörr en gata full av liv, idag en ödslig gångväg. | Foto: Kristofer

Öraberget
Intill Öraberget i östra Grängesberg finns ett stort hyreshusområde. Ungefär hälften av lägenheterna står idag tomma och rivning har varit på tal. Då rivningen av husen blir en stor utgift för Ludvika kommun är det i dagsläget oklart om och i så fall när detta kommer att ske.

Blog ImageBråda dagar för trädgårdsmästare Sven. | Foto: Klingen

Blog ImageVälbevarade hus med tidstypisk arkitektur. | Foto: Johan

Blog ImageNaturen flyttar in. | Foto: Klingen

Blog ImageUtsikt från port 36. | Foto: Kristofer

Övergivna bostadsrätter
På västra sidan av Grängesberg står ett hus med före detta bostadsrätter. I ett bostadsrättsbevis daterat 1961 kan vi utläsa att en etta om 41 kvm. då kostade dryga 28000 kronor. Ett högt pris på den tiden.

Blog Image Ett stort hus, men ingen hemma. | Foto: Kristofer

Blog ImageEntrén i spillror. | Foto: Kristofer

Blog Image Hos Sandström och Hansen stod det tomt, Möltgen ville inte öppna. | Foto: Kristofer

Blog ImageTid för renovering, eller kanske rivning? | Foto: Kristofer

Blog ImageCompact living à la 1960, toastol och spis i samma rum. | Foto: Kristofer

Blog ImageTyvärr blev det inte som lägenhetsinnehavaren önskade. | Foto: Kristofer

Blog ImageVill man göra lägenheten större kan man sätta golv på väggarna. | Foto: Kristofer

Blog ImageMed denna bild summerar vi känslan av den historia Grängesberg har att berätta. | Foto: Kristofer