Blog Image

blogg.inspektionsverket.se

Fredriksbergs pappersbruk

Industri Posted on sön, mars 02, 2008 21:33:48

Vid sekelskiftet år 1900 anlades ett pappersbruk i Fredriksberg i dåvarande Säfsnäs kommun. Under blomstringsåren i mitten på seklet hade orten som mest runt 2000 invånare, men de goda åren var räknade. Pappersbruket hamnade i svårigheter under 1960- talet och år 1972 lades den sista verksamheten ner.

Sedan nedläggningen har flertalet företag brukat lokalerna på fabriksområdet. Den första ersättningsindustrin, en skruvfjäderfabrik, anlades redan 1968 i ett försök att skapa arbetstillfällen på orten. Hedells Entreprenad var de sista att lämna platsen. Det var år 1998 då området slutligen spärrades av.

Det gamla fabrikskomplexet står än idag kvar på platsen, övergivet och förfallet. De stora och vackra gamla tegelbyggnaderna är nu något av en favorit hos många urban explorers, fotografer och dylika. Men just nu pågår en miljöutredning för att möjliggöra en säker rivning av den gamla fabriken. Vad marken kring det gamla fabriksområdet skall användas till i framtiden är ännu oklart men det finns flera ideer, bland annat ett förslag om att anlägga en golfbana.

Fredriksberg har idag ca 800 invånare och hör sedan 1970- talet till Ludvika kommun i Dalarna. Ortens främsta inkomstkälla är turism, tack vare etableringen av Säfsen Resort AB.

Blog ImageFabriken med sodahuset i bakgrunden. | Foto: Kristofer

Blog Image En skylt som varnar för det mesta. | Foto: Kristofer

Blog ImageMed all rätt då delar av byggnaderna är i dåligt skick. | Foto: Klingen

Blog Image Billeruds vackra logotyp. | Foto: Kristofer

Blog ImageVäl inne i den stora byggnaden. | Foto: Klingen

Blog Image På senare tid moderniserat med öppen planlösning. | Foto: Klingen

Blog ImageThe baksida of Klingen. | Foto: Kristofer

Blog ImageBråda dagar för snöskottare Sven. | Foto: Klingen

Blog ImageLaddat för elfel. | Foto: Kristofer

Blog Image Här har någon lagt en kabel.. | Foto: Kristofer

Blog Image Inne i papperssalen.. | Foto: Klingen

Blog Image ..och från andra hållet. | Foto: Kristofer

Blog Image Ljusglimtar i det gamla pappersbruket. | Foto: Klingen

Blog Image Det flagnar och rosten tar över. | Foto: Kristofer

Blog Image Storslaget, vackert. | Foto: Kristofer

Blog Image En trappa upp.. | Foto: Kristofer

Blog Image .. möts vi av denna storslagna vy. | Foto: Kristofer

Blog Image Ett av de många maskinrummen. | Foto: Kristofer

Blog Image Numera skateboardhall för ortens ungdommar.. | Foto: Klingen

Blog Image .. med första parkett för de nyfikna. | Foto: Klingen

Blog Image Det magnifika sodahuset..| Foto: Kristofer

Blog Image .. skjuter i höjden. | Foto: Kristofer

Blog ImageKontrollrummet har sett sina bättre dagar. | Foto: Klingen

Blog ImageMonsterdaggmaskar, finns dom? | Foto: Klingen

Blog Image Även kontoren har sett sina bättre dagar. | Foto: Kristofer

Blog Image Tomma skåp i långa rader. | Foto: Kristofer

Blog Image Foderbod eller tvättränna, vi kan inte se skillnaden. | Foto: Klingen

Blog Image Pannrummet. | Foto: Kristofer

Blog Image Slang vs. stol, en till synes jämn kamp. | Foto: Kristofer

Blog Image Singer har tystnat för alltid. | Foto: Kristofer

Blog Image Papper med text. | Foto: Kristofer

Blog Image Avslutningsvis, en döds-HDR. | Foto: KlingenHällsjö gruva

Mindre gruvor Posted on ons, februari 06, 2008 00:29:20

Redan under 1800- talet brukades området för gruvdrift under kortare perioder, men hällsjögruvan är ändå i gruvhistoriska mått en modern gruva. Verksamheten återupptogs under mitten av 1900- talet och lades ner år 1962 då man hade nått ett djup på 70 meter.
Idag kan man likna platsen vid ett skrotupplag. Det gamla gruvspelet, diverse maskiner, motorer och träbråte kantar prydligt det vattenfyllda dagbrottet. Över den en gång livfyllda platsen vilar nu ett orubbligt lugn.

Blog ImageDagbrottet. | Foto: Johan

Blog ImageMängder av träbråte väntar på att tiden skall göra sitt. | Foto: Johan

Blog ImageEj längre funktionsdugliga, men vackra att se på. | Foto: Johan

Blog ImageEn del står envist kvar.. | Foto: Johan

Blog ImageGammalt, rostigt och vackert. | Foto: JohanHC Ludvika

Bergrum Posted on sön, februari 03, 2008 21:42:05

Idag presenterar vi två bergrum från ludvikatrakten.

Den nyare
Det nyare bergrummet rymmer en stor självförsörjande civilförsvarsanläggning, byggd i två plan om ca 800kvm total yta. Anläggningen uppfördes under slutet av 1950- talet, då det kalla kriget och atomvapenhotet skapade stor oro runt om i världen. Med denna hotbild uppfördes i landet flera anläggningar av denna typ. Tanken var att kommunledningen tillsammans med räddningstjänsten skulle leda samhället från dessa anläggningar under kris- och krigstid, även efter en eventuell kärnvapenattack.

Blog Image Vi inleder sagan med nästa bild.. | Foto: Klingen

Blog Image Det var en gång.. | Foto: Klingen

Blog Image ..som slutar vid en dörr. | Foto: Kristofer

Blog Image Rejäla doningar för att hålla ryssen på avstånd. | Foto: Kristofer

Blog Image Taklucka med insikt. | Foto: Klingen

Blog Image Luftfilterhållare, modell större. | Foto: Kristofer

Blog Image Inkommande luft. | Foto: Kristofer

Blog Image Ledningsrummet. | Foto: Klingen

Blog Image Något saknas, vi tror det är handfatet. | Foto: Klingen

Blog Image Trappen upp till plan 2. Foto: Kristofer

Blog ImageEnkelt och funktionellt. | Foto: Kristofer

Blog Image En gång ett kök. | Foto: Kristofer

Blog Image Radiorum. | Foto: Kristofer

Blog Image Gastät kabelgenomföring. | Foto: Kristofer

Blog Image Färgen flagnar.. | Foto: Kristofer

Blog Image Damernas till vänster. | Foto: Klingen

Blog Image Bergrummets hemligaste rum. | Foto: Kristofer

Blog Image Toalettstolen borta men toapappret kvar? | Foto: Kristofer

Ritningar: Plan1, Plan2

Den äldre
Historiskt sett vet vi inte mycket om det äldre bergrummet, men det är rimligt att det uppfördes kring 1940. Till skillnad från den nyare anläggningen är denna uppdelad i flera enskilda rum. Konstruktionen och uppförandet är primitivt, vi talar om rörkommunikation och torrdass. Vattentank och fläktsystem finns, samt spår av enklare batteribackup. Ett av rummen har vissa karakteristiska drag som tyder på att det har använts som bankvalv.

Blog Image Diskret entré. | Foto: Kristofer

Blog Image Numererade skyltar visar vägen. | Foto: Klingen

Blog Image Först ut, sannering… check.| Foto: Klingen

Blog Image Tydligt utmarkerat. | Foto: Kristofer

Blog Image Bollränna för kommunikation. | Foto: Kristofer

Blog Image Nästa anhalt, verkskyddscentralen.| Foto: Kristofer

Blog Image En tavla på väggen skulle lyfta rummet. | Foto: Kristofer

Blog Image Bråda dagar för kabeldragare Sven. | Foto: Kristofer

Blog Image Dörren till luftskyddscentralen, på golvet? | Foto: Kristofer

Blog Image ”Växeln hallå, hallå..?” | Foto: Klingen

Blog Image Bankvalvet? Text oläsbar. | Foto: Kristofer

Blog Image Välisolerat och robust. | Foto: Kristofer

Blog Image Klingen inspekterar och fotar. | Foto: Kristofer

Blog Image Klingens foto. | Foto: Klingen

Blog Image Inget för den aktiva. | Foto: Kristofer

Blog Image Här var de blött, med var lugn för på andra sidan väntar torrdasset.| Foto: Klingen

Blog Image Torrdass på rad. | Foto: Kristofer

Blog Image Förmodligen plats för luftpump. | Foto: Kristofer

Blog Image Väl avdelat, rationellt och praktiskt. | Foto: Kristofer

Blog Image En av fyra ingångar. | Foto: Kristofer

Planskiss (ej skalenlig)