Järnmalmsgruvan i Ställberg anlades år 1867. För regin stod Ställbergsbolaget som under 1930- talet blev ägare till både Idkerbergets gruvor och gruvan i Stripa i nuvarande Lindesbergs kommun. Företaget var på sin tid Sveriges näst största malmexportör. Gruvdriften i Ställberg lades ner så sent som 1977.

Den märkliga men vackra gruvlave som uppfördes i Ställberg i början av 1920- talet står än idag kvar på platsen. Under den vilar det omtalade Klingspors schakt som vid nedläggningen nådde ett hissnande djup på 1000 meter. Ställbergsgruvan var länge Sveriges djupaste järnmalmsgruva. Kvar finns också anrikningsverket och de intilliggande gruvorna, Haggruvan samt Polhemsgruvan. Båda är sammanbrutna med Klingspors schakt.

Blog ImageManligt. | foto: KristoferBlog ImageLite närmare för den som är intresserad. | foto: Johan

Blog ImageTripp trapp trull.. | foto: Kristofer

Blog Image..och vi hamnar vid anrikningsverket. | foto: Johan

Blog ImageIdag en verkstad, igår? | foto: Kristofer

Blog ImageInteriör från maskinhuset. | foto: Kristofer

Blog ImageHeaven or hell? | foto: Kristofer

Blog ImageRing en vän? | foto: Johan

Blog ImageHissreglage. | foto: Kristofer

Blog ImageJohan har uppsikt. | foto: Kristofer

Blog ImageAvslutningsvis en bild på Polhemsgruvan. | foto: Kristofer