Lustigkullagruvan på Svartberget tillhör det som förr var Väster Silvbergs gruvfält, numera kallas området Stollberg och omfattar ett trettiotal gruvor. I området bröts silverhaltig malm redan i slutet av 1100- talet, vilket gör det till landets äldsta silverfyndighet.

Även om silverfyndigheten var liten så var det ändå den som först lockade Kronan att göra investeringar i gruvdriften. Däremot fann man också koppar, zink och järnmalm i marken och det var järnmalmen som i mitten av 1700- talet kom att försörja bygden.

På Svartberget står idag en metallave av enkel konstruktion, och under den vilar ett igenmurat schakt. Intill laven finns också ett maskinhus. Det är vad som kvarstår sedan Lustigkullagruvan senast var i bruk mellan år 1972 och 1982 då den drevs som undersökningsgruva.

Blog ImageLustigkullagruvan är skitful.. | foto: Johan

Blog Image.. men utsikten är slående vacker. | foto: Kristofer

Blog ImageEfter lite krypande var vi inne. | foto: Kristofer

Blog ImageEn enkel stålkonstruktion omger hisschaktet. | foto: Kristofer

Blog ImageDet igenmurade schaktet sett innifrån. | foto: Kristofer

Blog ImageEnkelriktat? | foto: Kristofer