Blog Image

blogg.inspektionsverket.se

Ställbergsgruvan

Gruvindustri Posted on tis, april 15, 2008 20:58:38

Järnmalmsgruvan i Ställberg anlades år 1867. För regin stod Ställbergsbolaget som under 1930- talet blev ägare till både Idkerbergets gruvor och gruvan i Stripa i nuvarande Lindesbergs kommun. Företaget var på sin tid Sveriges näst största malmexportör. Gruvdriften i Ställberg lades ner så sent som 1977.

Den märkliga men vackra gruvlave som uppfördes i Ställberg i början av 1920- talet står än idag kvar på platsen. Under den vilar det omtalade Klingspors schakt som vid nedläggningen nådde ett hissnande djup på 1000 meter. Ställbergsgruvan var länge Sveriges djupaste järnmalmsgruva. Kvar finns också anrikningsverket och de intilliggande gruvorna, Haggruvan samt Polhemsgruvan. Båda är sammanbrutna med Klingspors schakt.

Blog ImageManligt. | foto: KristoferBlog ImageLite närmare för den som är intresserad. | foto: Johan

Blog ImageTripp trapp trull.. | foto: Kristofer

Blog Image..och vi hamnar vid anrikningsverket. | foto: Johan

Blog ImageIdag en verkstad, igår? | foto: Kristofer

Blog ImageInteriör från maskinhuset. | foto: Kristofer

Blog ImageHeaven or hell? | foto: Kristofer

Blog ImageRing en vän? | foto: Johan

Blog ImageHissreglage. | foto: Kristofer

Blog ImageJohan har uppsikt. | foto: Kristofer

Blog ImageAvslutningsvis en bild på Polhemsgruvan. | foto: KristoferLustigkullagruvan

Gruvindustri Posted on tis, april 15, 2008 20:32:38

Lustigkullagruvan på Svartberget tillhör det som förr var Väster Silvbergs gruvfält, numera kallas området Stollberg och omfattar ett trettiotal gruvor. I området bröts silverhaltig malm redan i slutet av 1100- talet, vilket gör det till landets äldsta silverfyndighet.

Även om silverfyndigheten var liten så var det ändå den som först lockade Kronan att göra investeringar i gruvdriften. Däremot fann man också koppar, zink och järnmalm i marken och det var järnmalmen som i mitten av 1700- talet kom att försörja bygden.

På Svartberget står idag en metallave av enkel konstruktion, och under den vilar ett igenmurat schakt. Intill laven finns också ett maskinhus. Det är vad som kvarstår sedan Lustigkullagruvan senast var i bruk mellan år 1972 och 1982 då den drevs som undersökningsgruva.

Blog ImageLustigkullagruvan är skitful.. | foto: Johan

Blog Image.. men utsikten är slående vacker. | foto: Kristofer

Blog ImageEfter lite krypande var vi inne. | foto: Kristofer

Blog ImageEn enkel stålkonstruktion omger hisschaktet. | foto: Kristofer

Blog ImageDet igenmurade schaktet sett innifrån. | foto: Kristofer

Blog ImageEnkelriktat? | foto: Kristofer