Vid sekelskiftet år 1900 anlades ett pappersbruk i Fredriksberg i dåvarande Säfsnäs kommun. Under blomstringsåren i mitten på seklet hade orten som mest runt 2000 invånare, men de goda åren var räknade. Pappersbruket hamnade i svårigheter under 1960- talet och år 1972 lades den sista verksamheten ner.

Sedan nedläggningen har flertalet företag brukat lokalerna på fabriksområdet. Den första ersättningsindustrin, en skruvfjäderfabrik, anlades redan 1968 i ett försök att skapa arbetstillfällen på orten. Hedells Entreprenad var de sista att lämna platsen. Det var år 1998 då området slutligen spärrades av.

Det gamla fabrikskomplexet står än idag kvar på platsen, övergivet och förfallet. De stora och vackra gamla tegelbyggnaderna är nu något av en favorit hos många urban explorers, fotografer och dylika. Men just nu pågår en miljöutredning för att möjliggöra en säker rivning av den gamla fabriken. Vad marken kring det gamla fabriksområdet skall användas till i framtiden är ännu oklart men det finns flera ideer, bland annat ett förslag om att anlägga en golfbana.

Fredriksberg har idag ca 800 invånare och hör sedan 1970- talet till Ludvika kommun i Dalarna. Ortens främsta inkomstkälla är turism, tack vare etableringen av Säfsen Resort AB.

Blog ImageFabriken med sodahuset i bakgrunden. | Foto: Kristofer

Blog Image En skylt som varnar för det mesta. | Foto: Kristofer

Blog ImageMed all rätt då delar av byggnaderna är i dåligt skick. | Foto: Klingen

Blog Image Billeruds vackra logotyp. | Foto: Kristofer

Blog ImageVäl inne i den stora byggnaden. | Foto: Klingen

Blog Image På senare tid moderniserat med öppen planlösning. | Foto: Klingen

Blog ImageThe baksida of Klingen. | Foto: Kristofer

Blog ImageBråda dagar för snöskottare Sven. | Foto: Klingen

Blog ImageLaddat för elfel. | Foto: Kristofer

Blog Image Här har någon lagt en kabel.. | Foto: Kristofer

Blog Image Inne i papperssalen.. | Foto: Klingen

Blog Image ..och från andra hållet. | Foto: Kristofer

Blog Image Ljusglimtar i det gamla pappersbruket. | Foto: Klingen

Blog Image Det flagnar och rosten tar över. | Foto: Kristofer

Blog Image Storslaget, vackert. | Foto: Kristofer

Blog Image En trappa upp.. | Foto: Kristofer

Blog Image .. möts vi av denna storslagna vy. | Foto: Kristofer

Blog Image Ett av de många maskinrummen. | Foto: Kristofer

Blog Image Numera skateboardhall för ortens ungdommar.. | Foto: Klingen

Blog Image .. med första parkett för de nyfikna. | Foto: Klingen

Blog Image Det magnifika sodahuset..| Foto: Kristofer

Blog Image .. skjuter i höjden. | Foto: Kristofer

Blog ImageKontrollrummet har sett sina bättre dagar. | Foto: Klingen

Blog ImageMonsterdaggmaskar, finns dom? | Foto: Klingen

Blog Image Även kontoren har sett sina bättre dagar. | Foto: Kristofer

Blog Image Tomma skåp i långa rader. | Foto: Kristofer

Blog Image Foderbod eller tvättränna, vi kan inte se skillnaden. | Foto: Klingen

Blog Image Pannrummet. | Foto: Kristofer

Blog Image Slang vs. stol, en till synes jämn kamp. | Foto: Kristofer

Blog Image Singer har tystnat för alltid. | Foto: Kristofer

Blog Image Papper med text. | Foto: Kristofer

Blog Image Avslutningsvis, en döds-HDR. | Foto: Klingen