Redan under 1800- talet brukades området för gruvdrift under kortare perioder, men hällsjögruvan är ändå i gruvhistoriska mått en modern gruva. Verksamheten återupptogs under mitten av 1900- talet och lades ner år 1962 då man hade nått ett djup på 70 meter.
Idag kan man likna platsen vid ett skrotupplag. Det gamla gruvspelet, diverse maskiner, motorer och träbråte kantar prydligt det vattenfyllda dagbrottet. Över den en gång livfyllda platsen vilar nu ett orubbligt lugn.

Blog ImageDagbrottet. | Foto: Johan

Blog ImageMängder av träbråte väntar på att tiden skall göra sitt. | Foto: Johan

Blog ImageEj längre funktionsdugliga, men vackra att se på. | Foto: Johan

Blog ImageEn del står envist kvar.. | Foto: Johan

Blog ImageGammalt, rostigt och vackert. | Foto: Johan