Idag presenterar vi två bergrum från ludvikatrakten.

Den nyare
Det nyare bergrummet rymmer en stor självförsörjande civilförsvarsanläggning, byggd i två plan om ca 800kvm total yta. Anläggningen uppfördes under slutet av 1950- talet, då det kalla kriget och atomvapenhotet skapade stor oro runt om i världen. Med denna hotbild uppfördes i landet flera anläggningar av denna typ. Tanken var att kommunledningen tillsammans med räddningstjänsten skulle leda samhället från dessa anläggningar under kris- och krigstid, även efter en eventuell kärnvapenattack.

Blog Image Vi inleder sagan med nästa bild.. | Foto: Klingen

Blog Image Det var en gång.. | Foto: Klingen

Blog Image ..som slutar vid en dörr. | Foto: Kristofer

Blog Image Rejäla doningar för att hålla ryssen på avstånd. | Foto: Kristofer

Blog Image Taklucka med insikt. | Foto: Klingen

Blog Image Luftfilterhållare, modell större. | Foto: Kristofer

Blog Image Inkommande luft. | Foto: Kristofer

Blog Image Ledningsrummet. | Foto: Klingen

Blog Image Något saknas, vi tror det är handfatet. | Foto: Klingen

Blog Image Trappen upp till plan 2. Foto: Kristofer

Blog ImageEnkelt och funktionellt. | Foto: Kristofer

Blog Image En gång ett kök. | Foto: Kristofer

Blog Image Radiorum. | Foto: Kristofer

Blog Image Gastät kabelgenomföring. | Foto: Kristofer

Blog Image Färgen flagnar.. | Foto: Kristofer

Blog Image Damernas till vänster. | Foto: Klingen

Blog Image Bergrummets hemligaste rum. | Foto: Kristofer

Blog Image Toalettstolen borta men toapappret kvar? | Foto: Kristofer

Ritningar: Plan1, Plan2

Den äldre
Historiskt sett vet vi inte mycket om det äldre bergrummet, men det är rimligt att det uppfördes kring 1940. Till skillnad från den nyare anläggningen är denna uppdelad i flera enskilda rum. Konstruktionen och uppförandet är primitivt, vi talar om rörkommunikation och torrdass. Vattentank och fläktsystem finns, samt spår av enklare batteribackup. Ett av rummen har vissa karakteristiska drag som tyder på att det har använts som bankvalv.

Blog Image Diskret entré. | Foto: Kristofer

Blog Image Numererade skyltar visar vägen. | Foto: Klingen

Blog Image Först ut, sannering… check.| Foto: Klingen

Blog Image Tydligt utmarkerat. | Foto: Kristofer

Blog Image Bollränna för kommunikation. | Foto: Kristofer

Blog Image Nästa anhalt, verkskyddscentralen.| Foto: Kristofer

Blog Image En tavla på väggen skulle lyfta rummet. | Foto: Kristofer

Blog Image Bråda dagar för kabeldragare Sven. | Foto: Kristofer

Blog Image Dörren till luftskyddscentralen, på golvet? | Foto: Kristofer

Blog Image ”Växeln hallå, hallå..?” | Foto: Klingen

Blog Image Bankvalvet? Text oläsbar. | Foto: Kristofer

Blog Image Välisolerat och robust. | Foto: Kristofer

Blog Image Klingen inspekterar och fotar. | Foto: Kristofer

Blog Image Klingens foto. | Foto: Klingen

Blog Image Inget för den aktiva. | Foto: Kristofer

Blog Image Här var de blött, med var lugn för på andra sidan väntar torrdasset.| Foto: Klingen

Blog Image Torrdass på rad. | Foto: Kristofer

Blog Image Förmodligen plats för luftpump. | Foto: Kristofer

Blog Image Väl avdelat, rationellt och praktiskt. | Foto: Kristofer

Blog Image En av fyra ingångar. | Foto: Kristofer

Planskiss (ej skalenlig)