När gruvverksamheten i Grängesberg lades ner så blev det ett hårt slag för den en gång blomstrande industriorten. Inte bara gruvan där under stod nu tom utan också de mängder av byggnader och lokaler som använts för verksamheten ovan jord. Lägenheter, enskilda bostadshus men även hela bostadsområden tömdes snabbt då bristen på arbetstillfällen tvingade många att flytta.

Källfallet
Under slutet av 1800- talet befann sig Grängesbergs gruva i sin kanske största utvecklingsperiod någonsin. Då nya arbetare strömmade till orten krävdes också nya bostäder.

Bostadsområdet Källfallet grundades år 1896. Sammanlagt består området av 22 hus vilka rymmer fyra lägenheter vardera. I husen bodde gruvarbetare och deras familjer under flera decennier. Den sista hyresgästen flyttade så sent som år 2001 och sedan dess står området öde. Eftersom en upprustning av Källfallet skulle bli för dyr så talas det om en eventuell rivning av området. Vilket det blir är idag oklart.

Blog ImageKällfallshusen, prydligt på rad. | Foto: Kristofer

Blog ImageSamtliga fönster och dörrar är igenspikade. | Foto: Klingen

Blog ImageSpöklikt om natten. | Foto: Kristofer

Blog ImageFörr en gata full av liv, idag en ödslig gångväg. | Foto: Kristofer

Öraberget
Intill Öraberget i östra Grängesberg finns ett stort hyreshusområde. Ungefär hälften av lägenheterna står idag tomma och rivning har varit på tal. Då rivningen av husen blir en stor utgift för Ludvika kommun är det i dagsläget oklart om och i så fall när detta kommer att ske.

Blog ImageBråda dagar för trädgårdsmästare Sven. | Foto: Klingen

Blog ImageVälbevarade hus med tidstypisk arkitektur. | Foto: Johan

Blog ImageNaturen flyttar in. | Foto: Klingen

Blog ImageUtsikt från port 36. | Foto: Kristofer

Övergivna bostadsrätter
På västra sidan av Grängesberg står ett hus med före detta bostadsrätter. I ett bostadsrättsbevis daterat 1961 kan vi utläsa att en etta om 41 kvm. då kostade dryga 28000 kronor. Ett högt pris på den tiden.

Blog Image Ett stort hus, men ingen hemma. | Foto: Kristofer

Blog ImageEntrén i spillror. | Foto: Kristofer

Blog Image Hos Sandström och Hansen stod det tomt, Möltgen ville inte öppna. | Foto: Kristofer

Blog ImageTid för renovering, eller kanske rivning? | Foto: Kristofer

Blog ImageCompact living à la 1960, toastol och spis i samma rum. | Foto: Kristofer

Blog ImageTyvärr blev det inte som lägenhetsinnehavaren önskade. | Foto: Kristofer

Blog ImageVill man göra lägenheten större kan man sätta golv på väggarna. | Foto: Kristofer

Blog ImageMed denna bild summerar vi känslan av den historia Grängesberg har att berätta. | Foto: Kristofer